writing

برای نگارش در تافل – مقاله مستقل دو تا task خواهیم داشت. بخش دوم اختصاص دارد به یک متن +۳۰۰ کلمه ای در باره ی موضوع داده شده. برای این بخش ۳۰ دقیقه فرصت داریم. ابتدا اینکه ۳۰ دقیقه فرصت...
  • مهر ۷, ۱۳۹۸
  • 0 دیدگاه
بیش تر بخوانید
بایگانی نوشته ها
دسته بندی نوشته ها